Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verkiezingen

De OR heeft in juni 2019 verkiezingen gehouden. Deze OR-verkiezingen vinden om de drie jaar plaats. Een aantal OR-leden was niet meer verkiesbaar. Voor de verkiezingen was veel belangstelling. Van de 26 kandidaten zijn er 15 in de nieuwe OR gekozen. Bijna de helft van de nieuwe OR bestaat uit leden die voor het eerst zitting nemen in de OR van ROC MN.

De OR heeft een eigen e-mailadres en een eigen plek. U kunt contact met ons zoeken op het volgende mailadres: ondernemingsraad@rocmn.nl Het telefoonnummer van de OR is 030-754 1530. Het bezoekadres van de OR is Kretadreef 61 in Utrecht. Postadres: Postbus 3065 – 3502 GB – Utrecht.