Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.8 Voorziening transitievergoeding bij tijdelijk dienstverband

Sinds juli 2015 is er een nieuwe (wettelijke) regeling voor ondernemers / werkgevers die een werknemer ontslaan. De vergoeding wordt volgens nieuwe regels vastgesteld, de zogenaamde transitievergoeding. Als een werknemer 2 jaar of langer een tijdelijk dienstverband heeft, dan is de transitievergoeding verschuldigd. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding lijkt redelijk voorzienbaar en kan bedrijfseconomisch aan het jaar worden toegerekend (mits in dat jaar de werknemer in dienstbetrekking was). Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Dit zijn de wijzigingen voor de transitievergoeding:

  • Werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding.

  • Verhoging opbouw transitievergoeding vervalt.

  • Vervangende voorziening in cao alleen nog bij ontslag vanwege bedrijfseconomische reden.

  • De berekening voor de transitievergoeding verandert.