Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.2 Rapporteringsvaluta                              

De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro's (x € 1.000), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De rapporteringsvaluta kan worden afgeweken en wordt het specifiek vermeld.