Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.1 Overige langlopende schulden                

Overige langlopende schulden betreft het langlopend deel van de medewerkers met een afvloeiingsregeling. Het kortlopend deel staat onder kortlopende schulden.

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Overige langlopende schulden

544

  

827

 

Totaal overige langlopende schulden

 

544

  

827

Totaal langlopende schulden

 

23.043

  

25.243

 

Stand per 31-12-2018

Aflossingen 2019

Mutatie 2019

Stand per 31-12-2019

Resterende looptijd

 

>1 jaar

>5 jaar

Overige langlopende schulden

827

518

235

544

0

544