Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

13. Overzicht verbonden partijen

Stichting ROC MN is 100% aandeelhouder van Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., waarvan het College van Bestuur de statutaire directie vormt. Deze holding stelt zich ten doel via dochter werkmaatschappijen de ontwikkeling van contractactiviteiten te bevorderen.

De bestuurders van ROC MN hebben een voorstel gedaan tot herstructurering of een andere rechtsvorm van de Stichting ROC MN. Het is een formeel besluit (december 2019) van de aandeelhouders om de B.V. 's op te heffen.

Verder is aan ROC MN een zogenaamde actieve steunstichtingverbonden. Het betreft de Stichting Van Beuningenfonds te Utrecht. Het bestuur van de Stichting van Beuningenfonds wordt uitgeoefend door het College van Bestuur van Stichting ROC MN. De Stichting Van Beuningenfonds heeft als doel de achterstandsdeelnemers van ROC MMN te ondersteunen.

   

Bedragen X € 1

 

Meerderheidsdeelneming en beslissende zeggenschap

Beslissende zeggenschap

 

Naam

Bedrijfsopleidingen Midden Nederland B.V.

Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V.

Stichting Van Beuningenfonds

    

Juridische vorm

Besloten Vennootschap

Besloten Vennootschap

Stichting

Statutaire zetel

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Code Activiteit

 

Contractonderwijs

Overig

Eigen vermogen 31 december 2019

-1.937.719

-2.342.649

529.745

Exploitatiesaldo 2019

-14.573

-14.728

-102

Omzet 2019

1.570.020

-14.573

0

Verklaring art 2:403 BW

Nee

Nee

Nee

Consolidatie

Ja

Ja

Ja

Percentage deelneming

100%

100%

100%

De contractomzet wordt gesplitst naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord binnen de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten BV.