Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Entree / niveau 1

Aantal studenten (absoluut)

Tabel 56 Aantal studenten (absoluut)
 

BBL

BOL

Totaal

1-10-2015

171

183

354

1-10-2016

204

192

396

1-10-2017

174

207

381

1-10-2018

182

247

429

1-10-2019

126

192

318

Rendement

De indicator ‘Rendement entree-opleiding’ geeft alleen de laagst mogelijke schatting van het rendement. In werkelijkheid is het rendement hoger als de opleiding er daarnaast in geslaagd is om ongediplomeerden te laten uitstromen naar werk.[1]

Tabel 57 Rendement Entree (%)

Niveau

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

% studenten dat nog in instelling is op 1-10 volgend jaar met diploma

17,7

23,4

22,0

24,4

27,9

% studenten dat nog in instelling is op 1-10 volgend jaar zonder diploma

21,1

16,3

17,3

19,0

18,4

% uit de instelling gestroomde studenten met diploma

43,2

46,2

43,8

42,3

39,3

Rendement Entree

82,0

85,9

83,1

85,7

85,6

JOB monitor

Tabel 58 JOB monitor: welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? (cijfer)
 

2012

2014

2016

2018

Totaal

 

7,3

7,0

7,5

Klachten

Geen

Categorie

2018

2019

Totaal

0

0

  • 1 Data: 2014-2015 t/m 2017-2018 DUO, 2018-2019 eigen voorlopige cijfers dashboard MI ROC MN