Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.5 Voorziening junioren-senioren regeling

ROC MN wil binnen de beleidscontext van strategische personeelsplanning, leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid een regeling ontwikkelen die een positieve impuls geeft aan het aantrekken en aan de organisatie binden van jong talent, het bevorderen van instroom van medewerkers met recente werkervaring in het werkveld en het realiseren van een personeelssamenstelling die een betere afspiegeling is van de binnen de instelling aanwezige deelnemerspopulatie. ROC MN introduceert een regeling, te weten de junioren - senioren regeling, ter bevordering van een gefaciliteerde gefaseerde vervroegde uitstroom van senioren. Per 31–12–2017 is de regeling voor nieuwe toetreders gestopt.