Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leiderschap en eigenaarschap

Binnen dit thema geven we uitwerking aan belofte 2:

Belofte 2: Wij geven medewerkers de ruimte om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen.

De focus ligt hier op (toekomstige) leidinggevenden. Het versterken van eigenaarschap bij alle medewerkers komt ook in het volgende onderdeel ‘Leren en ontwikkelen’ terug.

We hebben in 2018 een verkennend onderzoek gedaan naar de gewenste (leiderschaps-)ontwikkeling in het onderwijs. De conclusies hebben geleid tot verschillende sporen waarlangs we leiderschap verder ontwikkelen binnen ons ROC.

  • Steeds investeren in de basis van leiderschap; een goede start binnen ons ROC en kwaliteit op het gebied van gespreksvoering en teamontwikkeling. Een versterkt inductieprogramma voor nieuwe managers en professionalisering in gespreksvoering en teamontwikkeling zijn opgenomen in het leiderschapsprogramma Dare to lead.

  • Verbinden van managementdagen en leiderschapsontwikkeling om de impact van beide zo sterk mogelijk te maken.

  • Zorgen voor de best passende manager op iedere positie door de kwaliteit van managers te monitoren en door te anticiperen op toekomstige vacatures met behulp van strategische personeelsplanning en te investeren in de kwaliteit van werving en selectie.

  • Een beeld te vormen van het gewenste leiderschap in de toekomst, afgestemd op de strategie, als voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van leiderschap. Dit proces is in 2019 in gang gezet en krijgt in 2020 een vervolg.

Naast leiderschap zijn er veel factoren van invloed op het functioneren van mensen en teams binnen ons ROC. Blijven leren en ontwikkelen is voor iedere individu en team van belang. Daarom stimuleren we eigenaarschap in teams, geven we iedere medewerker de kans om zijn of haar persoonlijk leiderschap te versterken en geven we docenten de ruimte om met en van elkaar te leren over veranderingen in het werken met studenten.