Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang succes 2022 en kwaliteitsagenda

Onze strategie Succes 2022 en onze kwaliteitsagenda 2019-2022 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Succes 2022 bevat onze beloftes en speerpunten voor de komende strategische periode en deze zijn nader uitgewerkt in de kwaliteitsagenda. In dit onderdeel beschrijven we de voortgang op de beloftes voor wat betreft de pijler Studentsucces en Arbeidsmarktsucces. Organisatiesucces wordt elders besproken. Daarnaast is apart de voortgang op onze beloftes en speerpunten schematisch weergegeven.

Studentsucces: ROC MN doet er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. ROC MN heet ze welkom en zorgt ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. Er wordt gezorgd voor een positief leerklimaat waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen en de student wordt uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk.

Arbeidsmarktsucces: ROC MN doet er alles aan om de studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het onderwijs wordt steeds meer vormgegeven samen met studenten en de beroepspraktijk waarbij ROC MN zich ook richt op werkenden met een ontwikkelbehoefte. ROC MN zet zich in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Organisatiesucces: Om de studenten succesvol te laten zijn, is er een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samengewerkt, zowel intern als met de beroepspraktijk, die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt.