Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Ombudsman Personeel van ROC Midden Nederland, dat onderdeel is van het Geïntegreerd Jaarbericht 2019 van ROC Midden Nederland.

Deze formele functienaam werd na mijn start in augustus 2017 al snel omgedoopt tot ‘ombudsvrouw’. Aangezien de meeste medewerkers mij kennen als ombudsvrouw, wordt deze benaming hierna gehanteerd. In dit jaarverslag treft u informatie aan over de meldingen die de ombudsvrouw in de periode van januari tot en met december 2019 heeft ontvangen.

Paragraaf 2 gaat kort in op de functie van ombudsvrouw; uitgebreide informatie over de functie vindt u in mijn jaarverslag 2018. Paragraaf 3 bevat een geanonimiseerd overzicht van de aantallen, de herkomst en de afhandeling van de meldingen/klachten. Hierbij wordt 2019 vergeleken met 2018, mijn eerste kalenderjaar als ombudsvrouw. Het jaarverslag wordt afgerond met bevindingen en aanbevelingen in paragraaf 4.

Om de privacy te beschermen van een ieder die zich tot de ombudsvrouw heeft gewend, is de verslaglegging geanonimiseerd. Dit jaarverslag is onderdeel van het Geïntegreerd Jaarbericht 2019 van ROC Midden Nederland.

Anne Hartemink, Ombudsvrouw Personeel ROC Midden Nederland.

E-mail: a.hartemink@rocmn.nl. Telefoon: 06-34942150