Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaam ontwikkelen

Wij gaan voor het beste resultaat: medewerkers die het onderwijs afstemmen op de behoefte van de student, die enthousiast samenwerken, die het concept van ‘een leven lang leren’ zelf in praktijk brengen en die verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan en vitaliteit. Op weg naar organisatiesucces doen wij vier beloftes die bijdragen aan het realiseren van deze ambitie:

Belofte 1: Wij doen er alles om onze medewerkers blijvend te ontwikkelen en te investeren in professionalisering;

Belofte 2: Wij geven medewerkers de ruimte om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen;

Belofte 3: Wij zetten ons maximaal in om als organisatie vitaal en wendbaar te worden;

Belofte 4: We doen er alles aan om de beste docent voor de klas te krijgen en te houden.

Deze beloftes lopen als een rode draad door dit onderdeel over personeel en organisatie. Door te investeren in duurzame ontwikkeling en door eigenaarschap en leiderschap op ieder niveau te versterken dragen we bij aan het succes en werkplezier van onze medewerkers. Onze visie op duurzame ontwikkeling vormt de basis onder deze beloftes. Duurzame ontwikkeling is voor ROC MN onontbeerlijk om als organisatie succesvol te zijn:

  • Een leven lang leren en ontwikkelen maakt dat medewerkers weerbaar en wendbaar blijven. Beweging in de loopbaan hoort daarbij en is belangrijk om van waarde te blijven op de in- en externe arbeidsmarkt;

  • Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing zijn van groot belang en dragen in hoge mate bij aan het werkplezier van iedere medewerker;

  • Mentaal en fysiek gezonde, vitale medewerkers ervaren meer werk- en levensgeluk en presteren beter. Wij dagen medewerkers uit om de bronnen die hen daarbij helpen te gebruiken;

  • In een werkomgeving waarin collega’s en leidinggevende elkaar steunen en professioneel en plezierig samenwerken bouwen medewerkers een buffer op tegen werkstress en worden flexibiliteit en werkplezier groter.

De visie op duurzame ontwikkeling en hoe we daaraan werken is terug te vinden in het Werkdrukplan ‘’Kiezen voor werkplezier en vitaliteit’’. Dit plan is samen met de OR gemaakt en in juli 2019 vastgesteld.