Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Functie ombudsvrouw

De functie

De ombudsvrouw houdt zich bezig met individuele klachtenbehandeling. Zij is een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige (arbeidsjuridisch) adviseur en bemiddelaar. Alle medewerkers van ROC Midden Nederland kunnen op informele en vertrouwelijke wijze bij de ombudsvrouw terecht in geval van vragen en problemen met betrekking tot de werksituatie en/of rechtspositie.

De ombudsvrouw houdt zich voornamelijk bezig met:

  • bemiddelen in (dreigende) arbeidsconflicten;

  • helpen ‘het goede gesprek’ te voeren;

  • gevraagd en ongevraagd advies geven;

  • problemen/trends op personeel gebied signaleren en rapporteren;

  • onderzoek doen naar klachten/gedragingen;

  • bijdragen aan het lerend vermogen van de organisatie.

De kern van het ombudswerk zit in het luisteren en het serieus nemen van mensen. Medewerkers voelen zich door de ombudsvrouw gezien en gehoord. Daarnaast houdt de ombudsvrouw dikwijls een spiegel voor, met als doel de zelfredzaamheid van de medewerker te bevorderen. Samen genomen, vormt dit vaak het begin van de oplossing van het probleem.

Serieus omgaan met klachten van het personeel is in het belang van zowel medewerkers als de organisatie van ROC Midden Nederland. De ombudsvrouw streeft ernaar werkgerelateerde vragen, klachten en (dreigende) arbeidsconflicten op informele wijze op te lossen voordat deze escaleren of juridiseren. Dit is een win-win situatie voor zowel organisatie als medewerkers, aangezien verstoorde arbeidsrelaties en juridische procedures emotioneel belastend, tijdrovend en kostbaar zijn. Tijdig een beroep doen op de ombudsvrouw kan arbeidsconflicten en ziekteverzuim voorkomen/beperken en komt de werksfeer ten goede.