Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Organisatiebeheersing en PDCA, helderheid en risicomanagement

De strategie van ROC MN, verwoord in Succes 2022, is de basis geweest voor het opstellen van de kwaliteitsagenda 2019-2022. De beloftes en speerpunten uit Succes 2022 met betrekking tot studentsucces en arbeidsmarktsucces zijn vertaald naar concrete resultaten voor 2020 en 2022 en opgenomen in de kwaliteitsagenda. Hiermee is de sturing op en verantwoording van de voortgang van onze strategie en kwaliteitsagenda volledig geïntegreerd. ROC MN monitort de voortgang in voortgangsgesprekken tussen CvB en directeuren en in de jaarplancyclus.