Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Feiten en cijfers 2015-2019

Formatie

De formatie blijft vrijwel gelijk. In 2019 gingen 205 medewerkers in dienst en 235 uit dienst. Inclusief her-indiensttredingen bedraagt het aantal medewerkers in dienst 232. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld medewerkers die met pensioen gaan en vervolgens nog een tijdelijk dienstverband krijgen voor een deel van hun oorspronkelijke aanstelling. Een deel van de uitstroom wordt veroorzaakt door een groep oudere medewerkers die gebruik maakt van de, inmiddels stopgezette, jong voor oud regeling.

Tabel 26 Formatie
 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Aantal medewerkers 

1662 

1766 

1809 

1761 

1763 

Wtf 

1325 

1411 

1452 

1420 

1419 

Verhouding vast -tijdelijk

Het aantal medewerkers met een vast dienstverband bleef vrijwel gelijk. Ook de verhouding vast-tijdelijk veranderde weinig.

Tabel 27 Verhouding vaste en tijdelijke dienstverbanden (aantal, %)
 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

 

Aantal 

Aantal 

Aantal 

Aantal 

Aantal 

Vast 

1408 

87,7 

1454 

82,3 

1469 

81,2 

1461 

83,4 

1464 

83,0 

Tijdelijk 

254 

15,3 

312 

17,7 

340 

18,8 

293 

16,6 

299 

17,0 

Totaal 

1662 

100,0 

1766 

100,0 

1809 

100,0 

1761 

100 

1763 

100 

Verzuim

De verzuimfrequentie bedroeg in 2019 1,0. Dit ligt op de grens van wat we acceptabel vinden.

Het gemiddelde ziekteverzuim stijgt met 12% ten opzichte van 2018 naar 5,6%. Uitschieters in kort verzuim zitten met name in de diensten, uitschieters in lang verzuim met name bij de colleges. Overall blijft het gemiddelde verzuim sinds 2016 stijgen. Er zijn middelen gereserveerd om bij lang verzuim te vervangen. We monitoren in samenwerking met de bedrijfsarts een eventueel effect op het langdurig verzuim.

Tabel 28 Verzuim (%)

Verzuimpercentage

2015

2016

2017

2018

2019

Kort verzuim (< 2 weken)

0,9%

0,8%

1,0%

1,2%

1,1%

Middellang verzuim (2 - 6 weken)

1,1%

0,6%

0,6%

0,8%

0,9%

Lang verzuim (6 weken - 12 maanden)

2,2%

1,9%

2,2%

2,3%

2,9%

Langer dan een jaar

1,0%

0,7%

0,9%

0,7%

0,7%

Totaal

5,2%

4,0%

4,7%

5,0%

5,6%

Verhouding Man - Vrouw

De verhouding mannen/vrouwen blijft al jaren vrijwel gelijk; 41%/59%.

Tabel 29 Verhouding man-vrouw (aantal, %)
 

2015

2016

2017

2018

2019

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Mannen

703

42,3%

736

41,7%

747

41,3%

726

41,2%

715

40,6%

Vrouwen

959

57,7%

1030

58,3%

1062

58,7%

1035

58,8%

1048

59,4%

Totaal aantal

1662

 

1766

 

1809

 

1761

 

1763

 

Samenstelling functies primair proces

Het totaal aan fte in het primaire proces blijft vrijwel gelijk ten opzichte van 2018. Het aandeel instructeurs schommelt de afgelopen jaren rond de 7-8%, het feitelijke aantal is met 10 fte afgenomen.

Tabel 30 Samenstelling functies primair proces inclusief instructeurs (FTE, %)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Functie

FTE

%

FTE

%

FTE

%

FTE

%

FTE

%

Instructeur

53,2

6,7%

67,8

8,0%

71,7

8,0%

69,3

7,8%

59,3

6,7%

LB

338,5

42,5%

379,6

43,9%

408,9

45,6%

390,8

44,0%

420,5

47,4%

LC

344,4

43,2%

354,6

41,0%

352,0

39,2%

357,7

40,3%

338,1

38,1%

LD

61,0

7,7%

60,9

7,1%

64,6

7,2%

69,3

7,8%

69,9

7,9%

Totaal aantal FTE

797,1

 

863,8

 

897,1

 

887,2

 

887,7

 

Binnen de totale groep docenten bleef het percentage LD-docenten vrijwel gelijk. Het aandeel LB-docenten is gestegen met 3% en het aandeel LC is navenant gedaald. Dit is te danken aan een combinatie van factoren; groei van studenten en daarmee de vraag/instroom van docenten, werving en selectie die meer gericht is op verjonging, uitstroom van docenten door pensionering en de jong- voor oud regeling. Hoewel het aandeel van LC docenten relatief gedaald is als gevolg van uitstroom uit deze functies, zijn er in 2019 in totaal 45 docenten gepromoveerd. Deze realisatie van promoties is verdeeld over de volgende functies: 29 promoties van LB naar LC, 6 promoties van LC naar LD en 10 excellente docenten die conform LC schaal worden beloond. Met behulp van het beleid voor excellente docenten dat we in 2018 hebben geïnitieerd en de herziening van het traject LB-LC in 2020 geven we de komende jaren een impuls aan de verdere groei van het aantal LC-docenten.

Tabel 31 Samenstelling functies primair proces exclusief instructeurs (FTE, %)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Functie

FTE

%

FTE

%

FTE

%

FTE

%

FTE

%

LB

338,5

45,50%

379,6

47,70%

408,9

49,50%

390,8

47,80%

420,5

50,70%

LC

344,4

46,30%

354,6

44,50%

352

42,60%

357,7

43,70%

338,1

40,80%

LD

61

8,20%

60,9

7,70%

64,6

7,80%

69,3

8,50%

69,9

8,40%

Totaal aantal FTE

743,9

 

796

 

825,4

 

817,9

 

828,4

 

Formatie Verhouding Voltijd – Deeltijd

De verhouding tussen medewerkers die in voltijd/deeltijd werken blijft gelijk; ongeveer eenderde/tweederde.

Tabel 32 Formatieverhouding voltijd - deeltijd (aantal, %)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Voltijd

577

36,4%

587

35,3%

553

31,3%

633

35,0%

614

34,9%

594

33,7%

Deeltijd

1086

63,6%

1075

64,7%

1213

68,7%

1176

65,0%

1147

65,1%

1169

66,3%

Totaal aantal

1663

 

1662

 

1766

 

1809

 

1761

 

1763

 

Lengte dienstverband

Verjonging en vernieuwing zien we terug in een doorgaande groei tot bijna 40% van de groep medewerkers die 0 tot 5 jaar in dienst is.

Tabel 33 Lengte dienstverband (aantal, %)
 

2019

2018

2017

2016

2015

Jaren

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

0-5

703

39,9%

647

36,7%

615

34,0%

518

29,3%

389

23,4%

5-10

166

9,4%

135

7,7%

163

9,0%

182

10,3%

159

9,6%

10-15

125

7,1%

134

7,6%

132

7,3%

179

10,1%

260

15,6%

15-20

269

15,3%

332

18,9%

368

20,3%

330

18,7%

276

16,6%

20-25

156

8,8%

153

8,7%

151

8,3%

156

8,8%

183

11,0%

25-30

134

7,6%

147

8,3%

161

8,9%

196

11,1%

217

13,1%

30-35

141

8,0%

144

8,2%

148

8,2%

132

7,5%

120

7,2%

35-40

58

3,3%

63

3,6%

63

3,5%

62

3,5%

51

3,1%

40 en meer

11

0,6%

6

0,3%

8

0,4%

11

0,6%

7

0,4%

Totaal aantal

1763

 

1761

 

1809

 

1766

 

1662

 

Leeftijdsopbouw

Het percentage medewerkers onder de 35 jaar groeit nog steeds en is nu 19.5%. het percentage medewerkers van 65 jaar en ouder stijgt heel geleidelijk. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is nog nauwelijks merkbaar. De categorie 60-64 jaar is licht gedaald. Het effect van de regeling jong voor oud werkt hierin nog door.

Tabel 34 Leeftijdsopbouw (aantal, %)
 

2019

2018

2017

2016

2015

Leeftijd

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

<=24

28

1,60%

24

1,40%

27

1,50%

30

1,70%

19

1,10%

25-29

142

8,10%

125

7,10%

137

7,60%

110

6,20%

99

5,90%

30-34

172

9,80%

171

9,70%

142

7,80%

123

6,90%

83

5,00%

35-39

148

8,40%

124

7,00%

131

7,20%

118

6,70%

102

6,10%

40-44

147

8,30%

144

8,20%

149

8,20%

130

7,40%

124

7,50%

45-49

180

10,20%

184

10,40%

194

10,70%

200

11,30%

182

10,90%

50-54

218

12,40%

232

13,20%

247

13,70%

267

15,10%

283

17,00%

55-59

322

18,30%

337

19,10%

363

20,00%

375

21,20%

399

24,00%

60-64

348

19,70%

365

20,70%

371

20,50%

384

21,70%

359

21,60%

>65

58

3,30%

55

3,10%

48

2,70%

29

1,60%

12

0,70%

Totaal

1763

 

1761

 

1809

 

1766

 

1662

 

Gemiddelde leeftijd

De lichte daling van de gemiddelde leeftijd zet door, naar 48.9 jaar.

Tabel 35 Gemiddelde leeftijd medewerkers
 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Gemiddelde leeftijd 

51,0 

50,2 

49,6 

49,5 

48,9 

Mannen en vrouwen in leidinggevende functies

Het aantal vrouwen in een leidinggevende functie nam met 2,5% toe in 2019. Deze toename zit in het middenmanagement, functie van (afdelings-)manager.

Tabel 36 Mannen en vrouwen in leidinggevende functies (aantal, % wtf, %)
 

2015

2016

2017

2018

2019

 

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Aantal

58

40

55

43

52

43

53

41

50

44

% (aantal)

59,2%

40,8%

56,1%

43,9%

54,7%

45,3%

56,4%

43,6%

53,2%

46,8%

WTF

57,1

37,3

53,4

39,5

51,2

39,8

51,4

37,8

49,6

40,3

% (WTF)

60,5%

39,5%

57,5%

42,5%

56,3%

43,7%

57,6%

42,4%

55,7%

44,8%