Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardering beroepenveld

ROC MN heeft de ambitie om het onderwijs samen te maken met het beroepenveld waarvoor de studenten worden opgeleid. De BPV-monitor zoals die wordt uitgevoerd door het Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft jaarlijks informatie over de tevredenheid van zowel de studenten als de leerbedrijven over de beroepspraktijkvorming (BPV). De uitkomsten van de BPV monitor onder studenten zijn over de gehele linie positief. Het rapportcijfer dat zowel door studenten van ROC Midden Nederland als landelijk gegeven wordt, is de afgelopen jaren hoog (zie onderstaande tabel). Aandachtspunt blijft de begeleiding van studenten door de opleiding.

Tabel 21 Hoofdlijnen resultaten bpv-monitor SBB studenten

Tevreden over …

ROC MN

Landelijk

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Voorbereiding op bpv

71,4%

80,0%

71,9%

77,8%

77,9%

68,6%

Het afspraken nakomen door student

95,8%

97,9%

84,7%

98,0%

96,5%

85,6%

Aantal contactmomenten met de begeleider van school en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf samen?

goed

73,0%

69,0%

86,0%

72,0%

72,0%

83,0%

te weinig

26,0%

29,0%

13,0%

27,0%

27,0%

16,0%

te veel

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Begeleiding door opleiding

58,8%

55,1%

55,6%

63,0%

61,9%

61,3%

Uitvoering: mogelijkheden om leerdoelen te behalen

89,1%

87,3%

92,1%

90,2%

90,6%

90,1%

Beoordeling: manier waarop bpv beoordeeld is

82,8%

85,0%

83,0%

84,9%

84,6%

81,0%

Probleemoplossing: manier waarop problemen tijdens bpv zijn opgelost

70,5%

53,2%

47,1%

66,1%

64,9%

57,1%

Totaal aantal respondenten

257

267

216

9585

8877

8107

Eindwaardering (rapportcijfer bpv-periode)

7,9

8,0

8,2

8,0

8,0

8,1

De respons van BPV-monitor SBB onder bedrijven is beduidend hoger. Net zoals de studenten zijn de leerbedrijven in het algemeen tevreden over de BPV. Ook leerbedrijven vinden dat de begeleiding van de student tijdens de BPV door de opleiding beter kan. De eindwaardering voor de BPV is met een 7,5 goed te noemen.

Tabel 22 Hoofdlijnen resultaten bpv-monitor SBB leerbedrijven

Tevreden over …

ROC MN

Landelijk

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Voorbereiding op bpv

67,8%

66,6%

68,3%

72,0%

71,5%

70,7%

Het afspraken nakomen door student

87,4%

87,9%

83,3%

91,4%

90,5%

86,1%

Aantal contactmomenten met de begeleider van school en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf samen?

goed

73,0%

72,0%

68,0%

77,0%

76,0%

75,0%

te weinig

27,0%

28,0%

32,0%

23,0%

24,0%

25,0%

te veel

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Begeleiding door opleiding

58,4%

54,0%

59,2%

61,4%

61,7%

65,8%

Uitvoering: mogelijkheden om leerdoelen te behalen

84,9%

81,2%

84,6%

85,1%

85,1%

86,4%

Beoordeling: manier waarop bpv beoordeeld is

74,5%

71,6%

62,0%

76,1%

75,0%

69,0%

Probleemoplossing: manier waarop problemen tijdens bpv zijn opgelost

71,4%

66,0%

63,9%

72,5%

71,3%

70,4%

Totaal aantal respondenten

1215

1231

1291

43106

41054

42643

Eindwaardering (rapportcijfer bpv-periode)

7,5

7,4

7,4

7,5

7,5

7,5

Op basis van de uitkomsten van de BPV-monitor van de afgelopen jaren kan geconcludeerd worden dat de mate van tevredenheid over de BPV van zowel bedrijven als studenten redelijk stabiel is gebleven. Aandacht voor begeleiding door school tijdens de BPV-periode en het oplossen van problemen tijdens de BPV-periode helpt om de waardering door studenten te verhogen.