Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.1 Kortlopende schulden (OCW)                

Dit betreft de aan het Ministerie van OCW terug te betalen subsidies voor Lerarenbeurs zoals opgenomen in de verantwoording subsidies OCW zonder verrekeningsclausule G1.

     

X € 1.000

    

31/12/2019

Schuld aan Ministerie van OC&W

Kenmerk

  

Lerarenbeurs 2018/2019

930720 & 928221 & 933739

  

5

 

Totaal schulden aan Ministerie van OC&W

    

5

      
 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

     

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

4.810

  

4.644

 

BTW

64

  

58

 

Overige

-22

  

-27

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

4.852

  

4.675

      

Overlopende passiva

     

Reservering vakantietoeslag

3.439

  

3.363

 

Vakantiedagen

1.107

  

1.056

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

3.697

  

3.720

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

8.674

  

6.588

 

Vooruitontvangen leerling gelden

548

  

600

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

1.174

  

1.084

 

Overige overlopende passiva

4.204

  

4.968

 

Totaal overlopende passiva

 

22.843

  

21.379