Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.2 Overige Overheidsbijdragen en subsidies

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Gemeentelijke bijdrage educatie

1.691

  

1.506

  

1.873

 

Overige gemeentelijke bijdragen

596

  

688

  

636

 

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

 

2.287

  

2.194

  

2.509