Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.1 Voorziening groot onderhoud

Deze kostenegalisatievoorziening beoogt egalisatie van kosten voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud van onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan tot en met 2029. Strikt genomen wordt de voorziening niet conform RJ 212 berekend. Na overleg met OCW en de RJ is in het voorjaar 2019 afgesproken dat schoolbesturen voor de jaren 2018 en 2019 de voorziening groot onderhoud op eenzelfde wijze mochten opbouwen, zoals zij dat in 2017 hebben gedaan. Derhalve maken wij gebruik van de overgangsregeling ex. Art 4 lid 1c. Vanaf 2021 zal naar verwachting echter moeten voldoen aan de vereisten van RJ 212.