Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

18. Resultaatbestemming

 

  

X € 1.000

Het College van Bestuur stelt voor het resultaat ad.

5.282

 

als volgt te bestemmen:

 

Toevoeging aan reserve van Beuningenfonds

0

   

Toevoeging aan de algemene reserve

5.291

   

Wettelijke reserve

    

Vrijval wettelijke reserve immateriële vaste activa

-9

   

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.