Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Ombudsman Personeel van ROC Midden Nederland, dat onderdeel is van het Geïntegreerd Jaarbericht 2019 van ROC Midden Nederland.

Functie ombudsvrouw

De ombudsvrouw houdt zich bezig met individuele klachtenbehandeling. Zij is een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige (arbeidsjuridisch) adviseur en bemiddelaar.

Klachtbehandeling

In 2019 hebben 130 (van de circa 1750) medewerkers zich bij de ombudsvrouw gemeld (met klachten en hulpvragen); dit is 7,4% van alle medewerkers. In 2018 betrof dit 63 meldingen (3,6% van alle medewerkers).

Bevindingen en aanbevelingen

In 2019 is er - naast informeren, adviseren en bemiddelen - veel aandacht besteed aan het signaleren/rapporteren van knelpunten aan de desbetreffende colleges, diensten en het College van Bestuur.