Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentsucces

Belofte 1: Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past
Belofte 2: Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen
Belofte 3: Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen

Arbeidsmarktsucces

Belofte 4: We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt
Belofte 5: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk
Belofte 6: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen
Belofte 7: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

Organisatiesucces

Om onze studenten succesvol te laten zijn hebben we een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Wij gaan voor het beste resultaat: medewerkers die het onderwijs afstemmen op de behoefte van de student, die enthousiast samenwerken, die het concept van ‘een leven lang leren’ zelf in praktijk brengen en die verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan en vitaliteit. 

Alumni ROC Midden Nederland in cijfers

Waardering alumni ROCMN

Gediplomeerde schoolverlaters van 2018 zijn het meest tevreden over de mate waarin er op de oude school aandacht besteed werd aan samenwerken met anderen (73% is hier positief over). Relatief het minst tevreden zijn zij over de aandacht voor ondernemersvaardigheden (42%). Gediplomeerde schoolverlaters van ROC Midden Nederland zijn over alle aspecten ongeveer even tevreden als gediplomeerde schoolverlaters op landelijk niveau. Achteraf terugkijkend geven de gediplomeerde schoolverlaters hun gevolgde opleiding gemiddeld een 6,9 (landelijk is dit een 7,1) en hun oude school een 6,8 (landelijk is dit een 7,0).

Onderwijsvisie ROC Midden Nederland


We willen studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. We gaan ervoor dat studenten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt, in hun vervolgopleiding en als kritisch burger hun plek innemen in de maatschappij. Bij ROC Midden Nederland krijgt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedereen die wil leren ruimte in een positief leerklimaat dat gericht is op ontwikkeling. In een krachtige leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van studenten en werkenden met passend en uitdagend onderwijs. Leren en ontwikkelen gebeurt met levensecht onderwijs in nauwe samenwerking met de (beroeps)praktijk. Bij ons is de student aan zet om regie te leren nemen op het eigen leerproces.