Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Derde leerweg

De derde leerweg leidt tot volwaardige mbo-diploma’s. De onderwijsroute is vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en opleidingen moeten voldoen aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie. Zo moet het kwaliteitszorgsysteem op orde zijn, hebben alle studenten rechtsbescherming en moeten zij voldoen aan de vooropleidingseisen. Ook moet de opleiding zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen. De derde leerweg is een niet-bekostigd traject en wordt niet gefinancierd door het Ministerie van OC&W. Voor de derde leerweg gelden dezelfde eisen als voor bekostigd onderwijs behalve de urennorm en opleidingsduur. Hierdoor kan deze derde leerweg maatwerk bieden voor werkenden en flexibeler en sneller zijn. ROC MN mag de volgende opleidingen in de derde leerweg aanbieden:

Tabel 7 Opleidingen aangeboden in de derde leerweg

Soort opleiding

Naam opleiding

Datum ingang goedkeuring

Middenkaderopleiding

Agogisch medewerker ggz

01-09-2019

Vakopleiding

Begeleider gehandicaptenzorg

01-09-2019

Vakopleiding

Begeleider specifieke doelgroepen

01-09-2019

Middenkaderopleiding

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

01-09-2019

Middenkaderopleiding

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

01-09-2019

Middenkaderopleiding

Thuisbegeleider

01-09-2019

Middenkaderopleiding

Mbo-verpleegkundige

01-09-2019

Vakopleiding

Eerste monteur steigerbouw

01-09-2017

Basisberoepsopleiding

Monteur steigerbouw

01-09-2017

Specialistenopleiding

Leidinggevende team/afdeling/project

01-09-2017

Basisberoepsopleiding

Scootertechnicus

01-09-2017

Vakopleiding

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

01-09-2017

Basisberoepsopleiding

Aankomend medewerker grondoptreden

01-09-2017

Vakopleiding

Aankomend onderofficier grondoptreden

01-09-2017

Middenkaderopleiding

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

01-05-2019

Vakopleiding

Pedagogisch medewerker kinderopvang

01-05-2019

Basisberoepsopleiding

Helpende zorg en welzijn

01-05-2019

Vakopleiding

Verzorgende ig

01-05-2018

Basisberoepsopleiding

Beveiliger

01-05-2016

Vakopleiding

Coördinator beveiliging

01-05-2016

Vakopleiding

Handhaver toezicht en veiligheid

01-05-2016

Vakopleiding

Particuliere beveiliging (coördinator beveiliging)

01-04-2016

Vakopleiding

Toezicht en veiligheid (handhaver toezicht en veiligheid)

01-04-2016

Basisberoepsopleiding

Particuliere beveiliging (beveiliger)

01-04-2016

Basisberoepsopleiding

Kok

01-01-2016

Vakopleiding

Kok (zelfstandig werkend kok)

01-01-2016