Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.1 Baten werk in opdracht van derden

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Totaal opbrengst werk in opdracht van derden

 

2.317

  

2.359

Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord in Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV. De directe en indirecte kosten van de contractactiviteiten worden naar rato van de omzet toegedeeld aan de Stichting danwel Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV.