Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

VAVO Lyceum

Aantal leerlingen (absoluut) VAVO Lyceum

(peildatum 1 oktober betreffende schooljaar)

 

1-10-2014

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

VO-VAVO

431

375

374

436

448

450

VAVO-regulier

602

620

553

588

577

568

Totaal

1033

995

927

1024

1025

1018

Certificaat rendement VAVO Lyceum

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

VO-VAVO

80%

80%

84%

79%

83%

VAVO regulier

77%

80%

81%

78%

79%

Totaal

78%

80%

82%

78%

81%

Het certificaatrendement geeft hoeveel procent van het totaal aantal leerlingen dat voor een certificaat is opgegaan, het certificaat behaald heeft.

NB: Het aantal certificaten is niet gelijk aan het aantal leerlingen. Een leerling kan immers voor meer dan een certificaat zijn opgaan.

Gemiddeld verschil tussen Schoolexamen en Centraal examen VAVO Lyceum

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Driejaar gemiddeld verschil 2013-2015

Driejaar gemiddeld verschil 2014-2016

Driejaar gemiddeld verschil 2015-2017

Driejaar gemiddeld verschil 2016-2018

Vmbo-t

0,28

0,20

0,24

0,22

0,31

0,27

0,24

0,22

Havo

0,00

-0,14

-0,15

-0,09

-0,08

-0,03

-0,09

-0,12

Vwo

0,15

0,09

0,03

0,14

0,23

0,20

0,09

0,09

* Norm:  voldoende als voor de afgelopen drie jaar het gemiddelde van het schoolexamen minder dan 0,5 punt  hoger is dan het gemiddelde van het centraal examen.

Rapportcijfer opleiding VAVO Lyceum

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Rapportcijfer

7,0

7,1

7,2

6,8

6,8

(bron: tevredenheidsonderzoek ROC MN onder leerlingen VAVO Lyceum)

Klachten

Categorie

2018

2019

Informatie/organisatie/voorzieningen

1

 

Onderwijsinhoud

 

1

Toetsen en examens

1

4

Totaal

2

5