Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.1 Immateriële vaste activa

   

X € 1.000

 

2019

 

2018

 

 

Stand per 1 januari

   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

1.449

 

1.449

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-1.440

 

-1.404

Boekwaarden

9

 

45

Mutaties:

   

Investeringen

0

 

0

Afschrijvingen

-9

 

-36

Saldo

-9

 

-36

Stand per 31 december

   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

1.449

 

1.449

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-1.449

 

-1.440

Boekwaarde 31 december

0

 

9

    

Afschrijvingspercentages

20

 

20

Onder immateriële vaste activa is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw deelnemersvolgsysteem opgenomen. Het systeem is 1 januari 2013 (deel in 2014) in gebruik genomen en is in 5 jaar afgeschreven.