Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 3: Verlenen van vrijstellingen

ROC Midden Nederland kan studenten vrijstellingen verlenen op basis van eerder behaalde toetsen of examens of op basis van werkervaring of buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden. Het vrijstellingenbeleid heeft niet de bedoeling af te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd. Elders wordt geregistreerd voor welke opleidingen het CvB toestemming heeft gegeven tot ontheffing van de norm voor onderwijstijd.