Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht over studentmedezeggenschap ROC MN

De Centrale Studentenraad (CSR) streeft er niet alleen naar om de vertegenwoordiging te zijn van de studenten ROC MN-breed, maar ook om de medezeggenschap van studenten op de kaart te zetten. De CSR is officieel gesprekspartner van het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Met bovenstaande organen voert de CSR structureel overleg over studentaangelegenheden. Elk college van ROC MN kent een eigen Studentendeelraad, die de belangen van de student bij het betreffende college vertegenwoordigt.