Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

College van Bestuur

De samenstelling van het College van Bestuur was van 1 januari 2019 t/m 30 maart 2019 als volgt:

 • Dhr. drs. E.P. van Maanen, Voorzitter (tot 1 april 2019 voorzitter)

 • Dhr. mr. H.J. Rutten, Lid (31 maart 2019 afgetreden)

De samenstelling van het College van Bestuur is van 1 april 2019 t/m heden als volgt:

 • Dhr. drs. H.J. Spronk, Voorzitter (vanaf 1 april 2019 aangetreden)

 • Dhr. drs. E.P. van Maanen, Lid (tot 1 april 2019 voorzitter)

 • Dhr. M.A. Labij, Lid (vanaf 1 april 2019 aangetreden)

Bezoldiging College van Bestuur

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Voor de Stichting ROC Midden Nederland is het WNT-maximum voor het onderwijs van toepassing. Elders staat de bezoldiging vermeld.

Nevenfuncties van het College van Bestuur

De leden van het College van Bestuur hadden de volgende nevenfuncties in 2019:

 • Dhr. drs. E.P. van Maanen

  • Voorzitter sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport MBO Raad

  • Voorzitter BTG zorg, welzijn en sport, MBO Raad

  • Lid Raad van Toezicht De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

  • Lid Raad van Advies Sardes

  • Lid Programmaraad Vilans

  • Lid Commissie beoordeling accreditaties topsportinfrastructuur NOC*NSF

 • Dhr. drs. H.J. Spronk

  • Lid stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark, MBO raad

  • Voorzitter marktsegment Communicatie, Media en Design, sectorkamer ICT en Creatieve Industrie, MBO raad

  • Lid bestuur VKBBO (Vereniging kwaliteitsbevordering bestuurders beroepsonderwijs)

  • Lid board Human Capital Agenda, Economic Board Utrecht

  • Voorzitter RvT Ludens (tot 1 juni 2019)

 • Dhr. M.A. Labij

  • Lid sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid, SBB