Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Raad van Toezicht

Op basis van de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROC MN ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de uitvoering hiervan. Dat toezicht vindt integraal plaats.

De Raad laat zich door het CvB frequent en uitgebreid informeren over relevante interne en externe ontwikkelingen. In de statuten en het bestuursreglement worden de aanstelling, taken en werkwijze van de RvT en het CvB beschreven en welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. Het door de RvT opgestelde toezichtskader geeft daar nog meer duidelijkheid over.