Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Brede opleidingsschool

Docenten in opleiding zijn niet meer weg te denken binnen ROC Midden Nederland. Binnen de opleidingsschool ROC Midden Nederland gaan leren, ontwikkelen en werken samen. Dit partnerschap tussen ROC Midden Nederland en Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht (HU), begeleidt ook dit jaar weer ruim 180 docenten in opleiding (DIO). De zeven schoolopleiders hebben samen met de instituutsopleiders van de Hogeschool Utrecht een stevig programma neergezet en begeleid. Naast de wekelijkse intervisie bijeenkomsten worden ook andere activiteiten voor DIO’s aangeboden, waaronder themabijeenkomsten, oriëntatieochtenden voor eerstejaars studenten en de mbo-tour. In juli sluiten we het schooljaar met elkaar af met de DIO-day en de DIO talentprijs.

Docenten in opleiding (DIO) met hun ROCMN schoolopleiders

DIO-talentprijs

Naast het programma voor de DIO’s, wordt er het komende jaar nóg meer werk gemaakt van ‘passend onderwijs’ voor startende docenten. Met behulp van subsidie die toegekend is in het kader van Utrecht Leert werken we aan een brede opleidingsschool, ook voor zij-instromers en hybride docenten. Naast het bestaande begeleidingstraject van de DIO wordt ook een begeleidingstraject voor de zij-instromer en voor de hybride docent ontwikkeld. Zij hebben een andere startsituatie, met veel meer werkervaring, dan DIO’s die de lerarenopleiding doen. Een bij hun behoefte passend begeleidingstraject, tijdens en na het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, is zeer belangrijk om als startende docent succesvol te zijn. Ook hierin werken HU en ROC MN samen.

De prijswinnaars van de ROCMN DIO Talentprijs
Foto: Intervisie DIO’s

DIO’s leveren met hun frisse blik, onderzoekende houding en beroepsproducten een belangrijke bijdrage aan de verbetering en innovatie van het onderwijs. Bovendien krijgen we de kans om aankomende, talentvolle docenten te binden aan ROC MN. Dit jaar kregen 18 DIO’s een contract. Vooral aankomende docenten Nederlands, wiskunde en technische vakken blijven wij de komende jaren hard nodig hebben om te kunnen anticiperen op de vraag naar docenten. Via onze eigen opleidingsschool blijven wij investeren in docenten van de toekomst!