Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.4 Huisvestingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Huur

2.718

  

2.378

 

Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting

625

  

576

 

Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud

1.841

  

1.349

 

Energie en water

1.271

  

1.252

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2.353

  

2.226

 

Heffingen/belastingen/verzekeringen

947

  

990

 

Beveiligingskosten

168

  

87

 

Overige huisvestingslasten

615

  

122

 

Totaal huisvestingslasten

 

10.538

  

8.980