Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Advies en instemming

De CSR bracht in 2019 op verschillende zaken advies uit over of verleende instemming met:

Tabel 6 Behandeld (advies of instemming) door CSR

Advies

Instemming

Naamgeving nieuw evenementenbureau

Hoofdlijnen van de begroting

Functieprofiel beoogde voorzitter van de Raad van Toezicht

Examenreglement

Functieprofiel beoogd algemeen lid van de Raad van Toezicht

Aanpassing studentenstatuut i.v.m. lachgas

Aanbesteding nieuwe LMS

Vernieuwd reglement hoofdlijnen van de begroting

 

Functionaris projectleider studentparticipatie

Hoofdlijnen van de begroting

De wetgever heeft aan de Ondernemingsraad (OR) en de CSR instemmingsrecht toegekend op de hoofdlijnen van de begroting. Voor het tweede jaar konden de CSR en de OR van dit recht gebruik maken voor de begroting van 2020. De CSR gaf in december 2019 schriftelijk haar goedkeuring.

Benoemingsadviescommissie (bac)

De CSR was betrokken bij de goedkeuring van een functieprofiel voor de werving van nieuwe RvT-leden. Daarnaast is een lid van de studentendeelraad lid van de selectiecommissie bij de invulling van een vacature voor een vertrouwenscontactpersoon op een college.