Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsmarkt en instroom; de beste kandidaat voor iedere vacature

Binnen dit hoofdstuk geven we uitwerking aan belofte 4:

Belofte 4: We doen er alles aan om de beste docent voor de klas te krijgen en te houden’’.

In 2019 is de krachtige positionering van ROC MN vastgehouden. Intensief gebruik van LinkedIn heeft geleid tot meer dan 29.000 volgers. Daarmee zijn we koploper binnen het mbo. Daarnaast maken we gebruik van social mediacampagnes om doelgroepen voor specifieke vacatures te bereiken. De corporate story met onze branding #betermetjou wordt succesvol toegepast bij communicatie-uitingen. Deze acties dragen bij aan een relatief hoge respons in een schaarse markt. Met het centrale wervingsproces voor docenten algemene vakken zijn 57 vacatures ingevuld. Opvallend is dat de helft van deze vacatures is ingevuld met interne kandidaten en ex-DIO’s (docenten in opleiding)

Tabel 24 Vacaturevervulling algemene vakken
 

Nederlands

Engels

Rekenen

Omgangskunde

Totaal

Aantal

%

Interne kandidaat

2

0

0

2

4

7%

DIO

3

4

2

14

23

40%

Externe kandidaat

7

7

5

11

30

53%

Totaal

12

11

7

27

57

 

Ondanks de toenemende schaarste bij vacatures voor vakdocenten, met name in de Zorg, ICT en Techniek, zijn we toch in staat geweest om bijna alle vacatures naar behoren te vervullen. In 2019 is het totale aantal vacatures licht toegenomen; van 156 in 2018 naar 163 in 2019. Dit is exclusief het aantal vacatures via de centrale werving voor de vakken Nederlands, Engels, Omgangskunde en Rekenen. Het aandeel van de vacatures voor docentenfuncties betreft 65% (55% in 2018). Bij de start van schooljaar 2019/2020 zijn er 20 instructeurs en 88 docenten (68 LB, 17 LC en 3 LD) ingestroomd.

Om de schaarste beter op te kunnen vangen wordt onderzocht welke andere functieprofielen, zoals die van de hybride docent (werkzaam in zowel bedrijfsleven als onderwijs), zich lenen voor onderwijsbanen. Hiervoor participeren we ook in Utrecht Leert, een partnerschap dat streeft naar kwantitatieve en kwalitatieve groei van het lerarencorps in de regio. We leverden een bijdrage aan activiteiten gericht op zij-instromers zoals informatiemarkten, cv-checks, rondleidingen op locaties en speeddates met potentiele kandidaten.

Daarnaast zijn er subsidieaanvragen ingediend en toegekend voor de verbreding van de opleidingsschool en voor het versterken van de instroom en inductie van nieuwe docenten in alle regio’s waarin ROC MN actief is.

Bij de start van het schooljaar wordt een introductieprogramma georganiseerd voor nieuwe docenten, om hen een stevige basis te bieden en te zorgen dat ze zich snel thuis voelen. Dit programma bestaat uit een introductiedag en informatie in een online omgeving. Jonge docenten worden gefaciliteerd om in de eerste fase van hun loopbaan te participeren in het tweejarige programma Startbaan. Eind 2019 deden daaraan zo’n 50 docenten mee. Dit programma draagt bij aan een werkomgeving waarin talenten en behoeftes van nieuwe docenten worden gezien en gewaardeerd. Een afgestudeerde docent krijgt 0,1 fte vrijstelling voor inwerken en professionalisering en er is 1 uur per week begeleidingstijd voor de werkbegeleiders/mentoren van deze startende docenten beschikbaar.

Wij willen docenten die excellent zijn in het verzorgen van onderwijs behouden en willen hen hierin erkennen en belonen. Daarom kunnen vanaf 2018 docenten die excelleren in pedagogisch-didactische kwaliteiten een promotie maken naar een LC-schaal. Het beschikken, toepassen en overdragen van deze pedagogisch-didactische competenties is zeer belangrijk om in teamverband tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te komen. In 2019 zijn in totaal 45 docenten gepromoveerd, waarvan 10 excellente docenten die conform LC schaal worden beloond.