Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV gemeente Utrecht 2019

Dit is toegelicht in de onderstaande tabellen voor de projectperiode januari 2019 – december 2019.

Tabel 66 Beschikking programmamiddelen VSV Utrecht 'De overstap' 2019[1]

Programma-activiteiten

Toegekend subsidiebedrag

Realisatie subsidiebedrag

Over-/onderbesteding

De Overstap (PTDO)

€ 275.000

€ 265.327

€ 9.673

Overstapcoach

€ 80.000

€ 79.122

€ 878

Totaal

€ 355.000

€ 344.449

€ 10.551

De beschikking is voor 2019 en 2020. Hier is de begroting en realisatie van 2019 weergegeven. De onderrealisatie van Peersupport wordt meegenomen in 2020. Kennisuitwisseling VO-MBO is een onderdeel van de beschikking van 2018. Met de Gemeente Utrecht is afgesproken dat dit programma in 2019 werd gerealiseerd.

Tabel 67Beschikking programmamiddelen VSV Utrecht 'Peersupport, startcoaching, kennisuitwisseling’ 2019[2]

Programma-activiteiten

Toegekend subsidiebedrag

Realisatie subsidiebedrag

Over-/onderbesteding

Peersupport

   

Projectleiders en peersupport

€ 104.000

€ 98.930

€ 5.070

Training mbo en bijeenkomst VO

€ 10.000

€ 4.893

€ 5.107

Startcoaching

   

Ontwikkelen, monitoren en evalueren

€ 13.000

€ 13.000

€ 0

Kennisuitwisseling VO-MBO

   

Kennisuitwisseling VO-MBO

€ 2.500

€ 3.647

-€ 1.147

Totaal

€ 129.500

€ 120.470

€ 9.030

  • 1 De overstap, Gemeente Utrecht dossiernr. 5671629.
  • 2 Peersupport, startcoaching, dossiernr. 5671646. Kennisuitwisseling, Gemeente Utrecht dossiernr. 4821144.