Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15. Accountantshonoraria

   

Bedragen X € 1

2019

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

90.750

0

90.750

Andere controle opdrachten

0

3.630

3.630

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

 

90.750

3.630

94.380

2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Overig PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Onderzoek van de jaarrekening

0

0

0

Andere controle opdrachten

0

0

0

Advies diensten fiscaal terrein

0

32.723

32.723

Andere niet-controle diensten

0

0

0

 

0

32.723

32.723

2018

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

96.800

0

96.800

Andere controle opdrachten

0

21.054

21.054

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

 

96.800

21.054

117.854

Bovenstaande Honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).