Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Continuïteit, soliditeit en innovatie

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bij ROC Midden Nederland is iedereen welkom. Wij leren onze studenten kennen en zorgen ervoor dat ze snel op de opleiding terecht komen die bij hen past. We zorgen voor een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen onze studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen.
Vanaf dag één maken studenten kennis met de beroepspraktijk en worden ze uitgedaagd om met levensechte praktijkopdrachten zich voor te bereiden op hun toekomstige werk of bereiden zich voor op een succesvolle doorstroom. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Beroepen waar wij nu voor opleiden, zullen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van disciplines. Daarom werken we aan een flexibel portfolio om aan te kunnen sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. We werken intensief samen met de beroepspraktijk zodat praktijkleren centraal staat en we ook voor werkenden met een ontwikkelvraag een flexibel aanbod kunnen ontwikkelen.

Vanaf dag één maken studenten kennis met de beroepspraktijk en worden ze uitgedaagd om met levensechte praktijkopdrachten zich voor te bereiden op hun toekomstige werk of op een succesvolle doorstroom. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Beroepen waar wij nu voor opleiden, zullen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van disciplines. Daarom werken we aan een flexibel portfolio om aan te kunnen sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. We werken intensief samen met de beroepspraktijk zodat praktijkleren centraal staat en we ook voor werkenden met een ontwikkelvraag een flexibel aanbod kunnen ontwikkelen.

We gaan voor succes voor al onze studenten, ook voor studenten die kwetsbaar zijn en dat extra steuntje in de rug nodig hebben om een diploma te halen en een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij zich blijven ontwikkelen, dat zij ruimte krijgen om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen. Dit vraagt van onze organisatie dat we vitaal en wendbaar zijn en de beste docenten aan ons weten te binden. Dit doen we niet alleen, maar met partners in de regio waarmee we samenwerken aan een toekomstbestendig beroepsonderwijs.
Onze financiële kengetallen zijn op orde. Het streven is om de gemiddelde loonkosten in lijn te houden met het sectorgemiddelde. Aandacht daar gaat uit naar het optimaliseren van de functiemix, vooral een verhoging van het aantal instructeurs en docenten, in combinatie met strategische personeelsplanning en vitaliteitsbeleid. Uit de middelen van de salarismix is er enige ruimte voor excellente docenten. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal maximaal opgevangen moeten worden met gelijk- blijvende gemiddelde loonkosten.

Onze financiële kengetallen zijn op orde. Het streven is om de gemiddelde loonkosten in lijn te houden met het sectorgemiddelde. Aandacht daar gaat uit naar het optimaliseren van de functiemix, vooral een verhoging van het aantal instructeurs en docenten, in combinatie met strategische personeelsplanning en vitaliteitsbeleid. Uit de middelen van de salarismix is er enige ruimte voor excellente docenten. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal maximaal opgevangen moeten worden met gelijkblijvende gemiddelde loonkosten.

ROC MN heeft de afgelopen jaren bewust een beleid van sparen gevolgd. Het vermogen is hiervan ook een gevolg. Het afgelopen jaar is ingezet op de strategische heroriëntatie en daarover zijn beslissingen genomen die onder andere samenhangen met de positionering van ons Horeca & Toerisme College en een overlooplocatie voor onze colleges op de Vondellaan en de Marco Pololaan. Onze investeringen in huisvesting zijn nooit een doel op zichzelf maar altijd bedoeld om een goede ontmoetingsplek te creëren voor onze studenten. Daarnaast is het toekomstige huisvestingsbeleid mede afhankelijk van studentengroei en het optimaliseren van het vierkante meter gebruik, ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In 2020 en verder extra geld gereserveerd voor flexibel en passend onderwijs, en wordt er geïnvesteerd in een nieuw Leerling Management Systeem (LMS).

In de allocatie van de middelen wordt toegewerkt naar een prijs per student om de eenvoud van het model verder te bestendigen. We streven ernaar om zoveel mogelijk te sturen op personeelsbudgetten in plaats van op formatieve aantallen. Het doel blijft om ieder jaar een positief exploitatieresultaat te behalen. Tot slot geven we uitwerking aan het instemmingsrecht, dat de Centrale Studentenraad en de Ondernemingsraad hebben op de hoofdlijnen van de begroting.