Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.2 Overige baten

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Overige baten

     

Projecten (geen overheidsbijdragen)

2.542

  

1.725

 

Verhuur onroerend goed

669

  

601

 

Detachering personeel

413

  

376

 

Restauratieve voorzieningen

1

  

0

 

Stage- en schoolactiviteiten

0

  

0

 

Studers*

1.270

  

1.370

 

Overige

828

  

682

 

Totaal overige baten

 

5.722

  

4.754

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 1,3 miljoen (2019). De Studers afrekeningen incl. regel betreffende Studers is onder Overige baten opgenomen.