Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële kaders

ROC MN kent een aantal financiële kaders naast het financiële toetsingskader van de Inspectie van OCW. Deze zijn gerelateerd aan onze strategische ambities. De belangrijkste financiële kaders zijn:

    • Personele lasten zijn minimaal 70% van de totale lasten;

    • Exploitatieresultaat bedraagt jaarlijks minimaal € 0,5 miljoen;

    • Rente en aflossing op langlopende leningen kunnen betaald worden uit de operationele kasstroom (debt service coverage ratio);

    • Het beleende bedrag op de gebouwen is lager dan 70% van de marktwaarde (Loan to Value is lager dan 70%).