Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aantal studenten

Nadat het aantal studenten de afgelopen jaren gestaag gestegen is, is er in 2019 sprake van een stabilisering t.o.v. 2018[1]. Wel groeit het aantal BBL-ers enigszins terwijl het aantal BOL-ers weinig verandert. Iedereen is en blijft welkom bij ROC Midden Nederland. ROC Midden Nederland is een inclusief roc waar in alle leerwegen en opleidingsniveaus wordt geïnvesteerd.

Tabel 8 Aantal VAVO-studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2015

2016

2017

2018

2019

VO-VAVO

375

374

436

448

450

VAVO-regulier

620

553

588

577

568

Totaal

995

927

1024

1025

1018

Tabel 9 Aantal MBO-studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

15914

16987

17630

18325

18526

Het totaal aantal mbo studenten is per 01-10-2019 met circa 1% gestegen. Volgden in 2017-2018 meer dan de helft van de studenten een niveau 4-opleiding, inmiddels is dit in 2018-2019 gestegen tot boven de 60%. De toename in niveau 4 studenten bedraagt circa 7% in 2019. Het studentaantal bij de entreeopleidingen is na een stijging in 2018 nu met meer dan 25% gedaald. Voor niveau 2 en 3 geldt een lichte daling.[2] Deze daling en de stijging van inschrijvingen op niveau 4 lijkt te verklaren door het drempelloze toelatingsbeleid dat ROC Midden Nederland al sinds 2016-2017 toepast. We schrijven studenten op het hoogst mogelijke niveau in. Vanaf 2018 geldt het wettelijk toelatingsrecht in het mbo. De groei in studentenaantallen heeft een negatieve invloed gehad op het jaarresultaat dat nu licht stijgt. Dat heeft ook de populatie studenten veranderd. Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs in het Voortgezet Onderwijs stromen nu studenten in met een grotere begeleidingsvraag. Elders zijn de kerngegevens per college/organisatieonderdeel opgenomen.

Tabel 10 Ontwikkeling aantal mbo studenten naar leerweg
 

01-10-2014

01-10-2015

01-10-2016

01-10-2017

01-10-2018

01-10-2019

bbl

4867

4076

4390

4699

5327

5538

bol

12268

11838

12597

12931

12998

12988

Totaal

17135

15914

16987

17630

18325

18526

Het aantal derde leerweg trajecten is in deze cijfers niet opgenomen en is in 2018 en 2019 zeer beperkt gebleven. In de derde leerweg zijn per 1/10/2018 24 OVO studenten ingeschreven en per 1 oktober 2019 9 OVO studenten (bron: intern dashboard dd 12 januari 2020). Het aantal leerlingen bij het VAVO Lyceum is al jaren stabiel. In 2019 telde het VAVO Lyceum 1018 leerlingen.

  • 1 Bron: 1-10-2014 t/m 1-10-2018 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2019 voorlopig data DUO maart 2020
  • 2 Bron: 1-10-2014 t/m 1-10-2018 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2019 voorlopig data GJ MBO 2020 - maart 2020