Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Startcoaching

In het kader van de wet op toelatingsrecht is straks elke student die voldoet aan de toelatingseisen toelaatbaar in het mbo. Door de nieuwe wet wordt het van nog groter belang dat de ondersteuningsbehoefte van studenten vanaf de start van hun schoolloopbaan in het mbo bekend is en dat passende begeleiding wordt gegeven vanaf het begin van het eerste jaar. Daarmee is Startcoaching (in tegenstelling tot Pluscoaching of Passend Onderwijs) preventief van aard. In 2019 is het programma conform planning uitgevoerd