Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.3 College, Les – en Examengelden

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Totaal college, les- en examengelden

 

2.653

  

0

  

2.556

In de cijfers van de College-, cursus- en examengelden 2019 en 2018 wordt de afrekening van de wettelijk verplicht cursusgeld (WVC) verantwoord.