Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bezoldiging College van Bestuur

Tabel 62 Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (CvB)

College van Bestuur

Functie

Beloning

Voorziening betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Periode dienstverband in 2019

H.J. Spronk

Voorzitter

€ 109.201

€ 15.541

€ 124.742

1 april t/m 31 december 2019

E.P. van Maanen

Voorzitter

€ 43.013

€ 5.244

€ 48.257

1 januari t/m 31 maart 2019

E.P. van Maanen

Lid

€ 129.040

€ 15.732

€ 144.771

1 april t/m 31 december 2019

H.J. Rutten

Lid

€ 47.020

€ 5.249

€ 52.269

1 januari t/m 31 maart 2019

M.A. Labij

Lid

€ 97.229

€ 15.151

€ 112.380

1 april t/m 31 december 2019