Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leden RvT ROC MN

Het overzicht hieronder toont de samenstelling van de Raad van Toezicht van ROC MN in 2019 t/m 31 juli 2020, met hun voornaamste functies en zittingstermijn.

Tabel 2 (Neven)functies leden Raad van Toezicht

Naam

Functie binnen RvT

Overige functies

Zittingstermijn

Dhr. drs. J.A.C.F. Tuijtel

Voorzitter RvT, voorzitter werkgeverscommissie

Nevenfuncties:

Afgetreden per 31-12-2019

  

- Bestuurslid Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

 

Dhr. Dr. S.P.M. de Waal

Voorzitter RvT, voorzitter werkgeverscommissie

Voorzitter Public SPACE Foundation

Aftredend per 31-12-2023 (herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Voorzitter Mediaraad RTV Utrecht

 
  

- Voorzitter RvT Cultuur+Ondernemen

 
  

- Voorzitter RvT Theater Utrecht

 

Mevr. C.M.M. Noom

Lid RvT, lid werkgeverscommissie

Nevenfuncties:

Aftredend per 26-2-2022 (niet herbenoembaar)

  

- Voorzitter RvT Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

 
  

- Lid RvT van Toezicht Stichting Movisie

 
  

- Voorzitter VTOI-NVTK

 

Mevr. drs. A.E Spreen

Lid RvT en lid financiële commissie (tot 1-1-2020)

Raad van Bestuur Triade Vitree

Aftredend per 31-8-2023 (niet herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

-     Lid RvT BrabantZorg

 

Dhr. drs. A. Brienen RA

Lid RvT en lid financiële commissie

Zelfstandig adviseur

Aftredend per 31-8-2023 (niet herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Lid RvT Stichting St. Jacob, Haarlem

 
  

- Lid RvT Stichting Resto Van Harte, Amsterdam

 
  

- Voorzitter RvT Stichting Buitenhof, Gouda

 
  

- Voorzitter Audit Commitee FC Utrecht

 
  

- Voorzitter RvT Stichting Dyade, Utrecht

 

Dhr. drs. E.H.J. Kok MBA

Lid RvT en lid financiële commissie (vanaf 1-1-2020)

Eigenaar Cocus Consult

Aftredend per 31-8-2023 (niet herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Voorzitter bestuur Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

Mevr. S. Ayranci

Lid RvT

Strategy Execution Officer ABN AMRO bank

Aftredend per 31-12-2023 (herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Lid Raad van Commissarissen WoonInvest

 
  

- Lid Raad van Toezicht bij Midwaste

 
  

- Lid Raad van Commissarissen Twente Milieu N.V.