Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij werd ingeschreven (Omzwaaiers)

Omzwaaien is volgens de definitie van Helderheid: “Het veranderen van opleiding/leerweg tijdens het schooljaar”.

Verantwoording

Tabel 61 Omzwaai beroepsopleidingen 1 juni 2019 versus 1 oktober 2018

Naar een andere Crebo

 

- Gelijk kwalificatieniveau

509

- Hoger kwalificatieniveau

38

- Lager kwalificatieniveau

49

Naar een andere leerweg

 

- Van bol naar bbl

13

Eindtotaal

609