Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaam ontwikkelen

Wij gaan voor het beste resultaat: medewerkers die het onderwijs afstemmen op de behoefte van de student, die enthousiast samenwerken, die het concept van ‘een leven lang leren’ zelf in praktijk brengen en die verantwoordelijkheid nemen voor hun

Kiezen voor werkplezier en vitaliteit: sterk in je werk

Binnen dit thema geven we uitwerking aan belofte 3: De inzet op dit thema hangt sterk samen met leiderschap-eigenaarschap en leren en ontwikkelen, thema’s die in de volgende paragrafen terug komen.

Leiderschap en eigenaarschap

Binnen dit thema geven we uitwerking aan belofte 2:

Leren en ontwikkelen

Binnen dit thema geven we uitwerking aan beloften 1 en 4:

Brede opleidingsschool

Docenten in opleiding zijn niet meer weg te denken binnen ROC Midden Nederland. Binnen de opleidingsschool ROC Midden Nederland gaan leren, ontwikkelen en werken samen.

Arbeidsmarkt en instroom; de beste kandidaat voor iedere vacature

Binnen dit hoofdstuk geven we uitwerking aan belofte 4:

Flexibiliteit en mobiliteit

Binnen dit thema werken we de derde belofte uit:

Feiten en cijfers 2015-2019

De formatie blijft vrijwel gelijk. In 2019 gingen 205 medewerkers in dienst en 235 uit dienst. Inclusief her-indiensttredingen bedraagt het aantal medewerkers in dienst 232.