Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Centrale Studentenraad

De CSR behartigt de belangen van alle studenten binnen ROC MN. Daarnaast is de CSR het gezicht van studentmedezeggenschap en studentparticipatie. Hiermee wil de CSR een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs en bijbehorende ondersteuning en loopbaanbegeleiding voor studenten.

Samenstelling van de Centrale Studentenraad

Luka Barends (voorzitter), Jordi van de Visch (secretaris), Thomas van der Roest (penningmeester), Luuk Stadman Robaard, Danilio van der Pol, Jasper van Hees, Ralph Verspui, Robert Verweij, Samuel Lammers.

De CSR wordt bijgestaan door een begeleider studentparticipatie. Deze functionaris biedt de CSR ondersteuning en begeleiding in hun dagelijkse werkzaamheden. Sam Schillemans bekleedde deze functie in 2019 op interim-basis. Op dit moment geeft Roel Notten invulling aan de functie.

Scholing

De CSR volgde in 2019 tweemaal een tweedaagse training over kennis en vaardigheden over studentmedezeggenschap en studentparticipatie. Daarnaast kregen CSR-leden voldoende tijd en ruimte om binnen de onderwijsprogramma’s invulling te geven aan de CSR activiteiten. Hiermee stimuleert ROC MN haar studenten om hun medezeggenschapsrol op een kwalitatief hoog niveau te vervullen.

Activiteiten Centrale Studentenraad

De CSR organiseerde in 2019 een markt op de Campus Amersfoort van ROC MN om nieuwe studenten te informeren over de extra-curriculaire activiteiten. Luka Barends, CSR-voorzitter, hield voor de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een pitch over de manier waarop ROC MN invulling geeft aan medezeggenschap. De CSR is lid van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), de belangenbehartiger van mbo-studenten in Nederland. Jordi van de Visch, CSR-secretaris, was in 2019 JOB-bestuurslid.