Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Scholing

In 2019 heeft de ondernemingsraad deelgenomen aan de jaarlijkse tweedaagse conferentie van het Platform Medezeggenschap mbo. Op deze conferentie wordt een programma met lezingen en workshops aangeboden ter bevordering van de deskundigheid van leden van ondernemingsraden in het mbo. Daarnaast heeft een aantal leden van de ondernemingsraad cursussen gevolgd gerelateerd aan het commissiewerk dat zij binnen de OR doen.

Het dagelijks bestuur neemt deel aan het Grotestedenoverleg (GSO) met vijf andere ondernemingsraden van ROC’s in de randstad.