Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Functioneren

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. Begin 2019 is een evaluatie gedaan onder externe begeleiding die tevens voorbereidende gesprekken in de organisatie heeft gehouden. Naar aanleiding van die evaluatie is besloten de RvT uit te breiden. De evaluatie over 2019 vond in februari 2020 plaats, waarin besloten is te starten met een commissie Onderwijs & Kwaliteit. De leden van de RvT ontvangen een honorering die gebaseerd is op 75% van de sectorbrede honoreringsregeling. Elders wordt hier verantwoording over afgelegd. De leden van de RvT ontvangen geen reiskostenvergoeding.