Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardering Alumni

In 2019 heeft ROC Midden Nederland meegedaan aan het landelijk schoolverlatersonderzoek MBO 2018. Dat wil zeggen de gediplomeerde schoolverlaters 2017-2018. Het vorige onderzoek was in 2016.

In het onderzoek wordt ingegaan op de onderstaande aspecten:

  1. Wat zijn de gediplomeerde schoolverlaters gaan doen?

  2. Hoe kijken ze terug op de opleiding en de school?

Bijna twee derde van de gediplomeerde schoolverlaters van ROC Midden Nederland van 2018 (63%) werkt op het moment van onderzoek. Dit aandeel is iets groter dan onder gediplomeerden van 2016 (59%) en dan op landelijk niveau in 2018 (57%).

Tabel 17 Wat doen de alumni? (%)
 

2014

2016

2018

 

Landelijk

ROC MN

Landelijk

ROC MN

Landelijk

ROC MN

Werken

57%

58%

59%

59%

57%

63%

Doorleren

23%

20%

24%

23%

25%

19%

Werken en Leren

12%

11%

12%

12%

13%

12%

Werkloos

6%

9%

4%

5%

4%

4%

Anders

2%

3%

2%

2%

1%

2%

Totaal aantal respondenten

13048

2121

12745

1726

8183

1297

Ruim de helft (57%) van de werkende gediplomeerden heeft een baan binnen de beroepsgroep van de gevolgde opleiding. Dit aandeel is vergelijkbaar met wat we landelijk zien (55%), maar duidelijk kleiner dan voor werkende gediplomeerden van ROC Midden Nederland van 2016 (79%).

Tabel 18 Waar gaan alumni werken? (%)
 

2014

2016

2018

 

Landelijk

ROC MN

Landelijk

ROC MN

Landelijk

ROC MN

Zelfde beroepsgroep

71%

72%

75%

79%

55%

57%

Zelfde domein

9%

10%

8%

7%

17%

16%

Zelfde sector

7%

9%

7%

7%

11%

10%

Andere sector

13%

9%

10%

7%

18%

17%

Totaal aantal respondenten

7148

1149

7114

974

4034

661

Een kwart van de doorlerende gediplomeerden van 2018 (27%) kiest voor een vervolgopleiding binnen de beroepsgroep van de gevolgde opleiding. Dit aandeel is vergelijkbaar met wat we landelijk zien (29%) en duidelijk groter dan we zagen onder doorlerende gediplomeerden van 2016 (15%).

Tabel 19 In welke richting gaan alumni doorleren? (%)
 

2014

2016

2018

 

Landelijk

ROC MN

Landelijk

ROC MN

Landelijk

ROC MN

Zelfde beroepsgroep

18%

21%

14%

15%

29%

27%

Zelfde domein

38%

43%

40%

45%

30%

29%

Zelfde sector

17%

16%

17%

19%

14%

18%

Andere sector

27%

20%

29%

21%

28%

26%

Totaal aantal respondenten

3200

422

2912

349

1732

237

Gediplomeerde schoolverlaters van 2018 zijn het meest tevreden over de mate waarin er op de oude school aandacht besteed werd aan samenwerken met anderen (73% is hier positief over). Relatief het minst tevreden zijn zij over de aandacht voor ondernemersvaardigheden (42%). Gediplomeerde schoolverlaters van ROC Midden Nederland zijn over alle aspecten ongeveer even tevreden als gediplomeerde schoolverlaters op landelijk niveau. Achteraf terugkijkend geven de gediplomeerde schoolverlaters hun gevolgde opleiding gemiddeld een 6,9 (landelijk is dit een 7,1) en hun oude school een 6,8 (landelijk is dit een 7,0).

Tabel 20 Hoe kijken de alumni terug op school? (% positieve score, cijfer)

Aspect

Landelijk

ROC MN

Oplossen problemen

70%

67%

Samenwerken

75%

73%

Veel aan opleiding gehad

64%

60%

Vakkennis

60%

60%

Digitale vaardigheden

58%

52%

Begeleiding keuze

51%

49%

Ondernemersvaardigheden

43%

42%

Rapportcijfer opleiding

7,1

6,9

Rapportcijfer school

7,0

6,8

Totaal aantal respondenten

6722

1032