Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Helderheid geeft aan dat alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland wordt verzorgd voor bekostiging in aanmerking komt. Buitenlandse deelnemers mogen worden ingeschreven als zij hier rechtmatig verblijven.

Verantwoording

ROC Midden Nederland verzorgt geen onderwijs in het buitenland. Van de mbo-inschrijvingen waren er 1.361 studenten (7,3%) met een niet-Nederlandse nationaliteit. Hiervan hadden 119 de nationaliteit van één van de EER-landen; 1.166 hadden een paspoort van een niet-EER-land, en van 76 wordt als nationaliteit “Onbekend’ in het identiteitsbewijs vermeld. Of deze deelnemers rechtmatig in Nederland verblijven en ook anderszins voldoen aan de wettelijke voorwaarden wordt getoetst in de bekostigingscontrole 2019.